Verwijzers

Eén duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat.

Informatie voor verwijzers

Bent u verwijzer? Dan kunt u hieronder gebruik maken van de snelle links.


Vind uw zorgverlener

Wanneer u verwijst naar een therapeut van het Netwerk Longen kunt u verwachten dat de zorg voor uw longpatiënt kwalitatief geborgd is. Wij houden ons aan de behandelrichtlijnen zoals wij samen hebben afgesproken.


Informatie voor verwijzers

Informatie voor patient.docx

Informatie voor verwijzers

rap. form beh. Longnetwerk NoordWest (1).docx

Rapportageformulier beweegzorg

netwerk Longen verwijsformulier v7.pdf

Verwijsbrief

Lokale richtlijn Longrevalidatie Longnetwerk Noord West (1).docx

Lokale richtlijn