Lid worden

Aanmelding leden Netwerk Longen

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van het Netwerk Longen als uw praktijk lid is van de coöperatie Beweegzorg NoordWest. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal toelatingscriteria van het netwerk. Voldoet u aan de toelatingscriteria, dan kunt u lid worden van het Netwerk Longen.
Uw aanvraag zal worden beoordeeld door de netwerkcoördinator en u ontvangt hiervan spoedig bericht.


Toelatingscriteria Netwerk Longen

Om in aanmerking te komen voor het Longnetwerk dient u één van de volgende scholingen gevolgd te hebben:


- NPI: Astma COPD

- Breederode deel 1 en deel 2

- Hogeschool Leiden: Fysiotherapie bij Astma en COPD

- Pro-education: COPD en Astma in de Fysiotherapie

Daarnaast vragen wij om een geldig AED/Reanimatie certificaat.

Voor de Covid- aantekening volstaat de Covid-scholing van het Chronisch ZorgNet.


Verder wordt er een actieve deelname verwacht aan activiteiten die door het netwerk worden georganiseerd.