FAQ

Eén duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat.

FAQ


Is het Netwerk Longen onderdeel van BNW en ben ik verplicht me daar ook aan te melden?

Het netwerk Longen is onderdeel van BNW. BNW ondersteunt het netwerk, net als bijv. het netwerk Orthopedie en Oncologie. Vanuit het lidmaatschap van BNW kunt u dus lid worden van het netwerk Longen.

Wat is het verschil tussen chronisch zorgnet en BNW Netwerk Longen?

Chronisch zorgnet is een landelijk netwerk van zorgverleners en verwijzers. BNW Netwerk Longen is een lokaal georganiseerd netwerk tussen longartsen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten. Er zijn lokale afspraken gemaakt over behandeling en verwijzing; de meeste zorgverleners kennen elkaar. Wij geloven erin dat het hebben van lokale connecties zorgt voor een goed zorgteam rondom de patiënt.

Het lidmaatschap van het Netwerk Longen/ BNW staat los van het lidmaatschap van chronisch zorgnet; je hoeft dus geen lid te zijn van het chronisch zorgnet om lid te worden van het Netwerk Longen. We hebben wel andere kwaliteitseisen; zie de vraag hieronder.

Welke diploma's zijn goedgekeurd en zijn de minimale vereiste voor deelname aan het Netwerk Longen?

Om je aan te melden bij ons netwerk maken wij gebruik van een aantal kwaliteitscriteria. Deze zijn te vinden op de website. Om in aanmerking te komen voor het COPD netwerk dient u een van de volgende scholingen gevolgd te hebben:

  • NPI; Astma COPD

  • Breederode deel 1 en deel 2

  • Hogeschool Leiden; Fysiotherapie bij Astma en COPD

  • Pro-education: COPD en Astma in de Fysiotherapie


Daarnaast vragen wij om een geldig AED/Reanimatie certificaat.

Voor de Covid- aantekening volstaat de Covid-scholing van het chronisch zorgnet.

Verder wordt er een actieve deelname verwacht aan activiteiten die door het netwerk worden georganiseerd.

Covid-19

Het netwerk heeft op haar website een apart deel voor post Covid-19 behandeling. Verwijzers en patiënten kunnen hier hun Covid-19 therapeut vinden.

Voor toelating tot ons Covid-19 netwerk accepteren wij de scholing van chronisch zorgnet.

Zijn er aanvullende eisen voor deelname aan het Covid-19 netwerk?

Het Covid-19 netwerk is onderdeel van het Netwerk Longen. Voor toelating tot ons Covid-19 netwerk accepteren wij de scholing van chronisch zorgnet.

Ik wil me aanmelden, hoe lang duurt het voordat ik zichtbaar ben op de zorgzoeker?

Als u bent aangemeld en alle vereiste documenten hebt aangeleverd, duurt het 6-8 weken voordat u zichtbaar bent op de zorgzoeker.

Waarom zou ik lid worden van het Netwerk Longen?

Dit is onze missie:

“Inwoners van de regio Noord Kennemerland hebben toegang tot een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners met state of the art kennis en kunde op het gebied van longaandoeningen, om zo optimale zorg te ontvangen.

Wij denken dit te kunnen bereiken door regionale werkafspraken te maken onderling én met onze bekende samenwerkingspartners.

De kennis en vaardigheden willen wij op hoog niveau brengen en/of houden door bijscholingen te organiseren. In deze relatief kleine setting is het mogelijk om invloed te hebben op de (bijscholings)onderwerpen. Onze samenwerkingspartners zijn in staat om ons hierin te ondersteunen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden tot 'in-company' scholingen."

Wat moet ik doen als ik stop met begeleiding van longpatiënten in de regio?

Wanneer u niet (meer) werkzaam bent in de regio, of er zijn andere wijzigingen in diploma's/ registraties en/ of werklocaties, dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij de ledenlijst actueel houden!