Nieuws en agenda

Eén duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat.

Nieuws & agenda

Verslag Symposium Netwerk Longen 13 oktober 2022

13 oktober jl. heeft er voor het eerst sinds lange tijd weer eens een LIVE ALV en vervolgens symposium van het netwerk longen plaatsgevonden. Er waren 25 collega's longfysiotherapeuten en bijna 20 multidisciplinaire collega's aanwezig in de van Foreestzaal in het NWZ in Alkmaar. .

Op de ALV zijn voor het netwerk belangrijke zaken van het afgelopen jaar en het komende jaar besproken. Er is de nodige input gegeven waarmee het bestuur het komende jaar weer aan de slag kan.

Daarna hebben verschillende sprekers gesproken over mucusklaring. Simone vd Meer en Yvonne Dieleman namens de fysiotherapie, Gerda Hendriks en Corien Zuurbier namens de longverpleegkundigen Evean en dr. Sjoerd de Hoog namens de longartsen van het NWZ. Het was een goede, informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Wij hebben veel input gekregen en hopen volgend jaar weer één of meer mooie activiteiten te kunnen realiseren.


Selectieve inkoop van longfysiotherapie


Belangrijk bericht over selectieve inkoop via Gerard van Wees/KNGF

Ik wil jullie meenemen in de stand van zaken rond selectieve inkoop COPD/Longfysiotherapie door Zorgverzekeraars in relatie tot de VHVL registers. Bij selectieve inkoop spelen enkele factoren een rol.